Postdoctoraat: kanker in het bloed (2016 – …)

02-blog-liquid-biopsy-fb‘Liquid biopsies’, of vloeibare biopsieën, worden beschouwd als de ‘Heilige Graal‘ van het kankeronderzoek. Inderdaad, in het bloed kunnen vaststellen of iemand kanker heeft, in welk stadium de ziekte zich bevindt of welke therapie al dan niet zal aanslaan, is van onschatbare waarde. Ook voor het opvolgen van patiënten tijdens en na behandeling ziet bloed er erg veelbelovend uit. Op dit moment bevindt de technologie zich echter nog ergens tussen hype en hoop, en vernieuwend onderzoek in de komende jaren zal van groot belang zijn.

Ook onze onderzoeksgroep, verbonden aan het Cancer Research Institute Ghent, zet volop in op de ontwikkeling van deze nieuwe technologie. Als postdoctoraal medewerker van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) en met de steun van Kom op Tegen Kanker werk ik op dit moment aan een innoverend project om prostaatkanker in het bloed te kunnen vaststellen, met de bedoeling de door ons ontwikkelde methoden daarna toe te passen op talrijke andere vormen van kanker.

fwo_blokbeeldProstaatkanker is wereldwijd de derde meest dodelijke vorm van kanker bij mannen. Verhoogde PSA-waarden (PSA = ‘prostaat-specifiek antigen’) worden veelvuldig gebruikt voor diagnose en opvolging tijdens en na behandeling. Het is echter zo dat niet alle mannen met verhoogde PSA-waarden effectief prostaatkanker hebben. Daarnaast is het op dit moment moeilijk om de agressieve vormen van prostaatkanker die onmiddellijk behandeling vereisen te onderscheiden van de minder agressieve vormen. Er is dan ook dringend nood aan meer specifieke testen die een beter onderscheid kunnen maken tussen de verschillende vormen van prostaatkanker, zodat overdiagnose en overbehandeling vermeden kunnen worden. Tenslotte zijn we op zoek naar manieren om te kijken of een therapie goed aanslaat of om snel te detecteren dat patiënten hervallen zijn. Wij veronderstellen dat enorme vooruitgang voor de patiënt kan geboekt worden door onze pijlen te richten op RNA moleculen in het bloed.

Heel concreet zullen we onderzoeken of het bloed van prostaatkankerpatiënten een vracht met zich meedraagt die afkomstig is van de prostaattumor. Op die manier willen we simpele maar specifieke bloedtesten ontwikkelen om op een eenvoudige, goedkope en snelle manier prostaatkanker vast te stellen én de ziekte op te volgen tijdens en na behandeling. Daarnaast zullen we bestuderen of het RNA in het bloed verschillend is tussen agressieve en minder agressieve vormen van prostaatkanker en of dit patiënten die snel een intensieve behandeling nodig hebben kan aanwijzen.

Mijn onderzoeksproject bevindt zich op de grens tussen een aantal jonge en razend interessante onderzoeksdomeinen en ik sta te popelen om de nieuwe inzichten in deze domeinen te gebruiken om het leven van mensen die met kanker geconfronteerd worden te verbeteren.